پیام دست شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی از زبان دکتر سعید محمد در اجتماع بزرگ مردم کرمان ۱۴۰۰/۰۳/۱۷