سعید محمد در دهمین اجلاس رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: به دنبال احیا و بهره‌مندی از ظرفیت بزرگ وحدت مسلمانان در فعالیت‌های اقتصادی هستیم