با حکم سعید محمد؛ «عضو‏ ستاد ‏هماهنگی های مناطق آزاد برای جام جهانی 2022 قطر» منصوب شد