سعید محمد جلسه شورای اداری شهرستان قصرشیرین: پیگیر واردات خودروهای برقی هستیم