با حضور مشاور رییس جمهور؛ آیین تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس برگزار شد