در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مطرح شد؛ ارتقا کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی در جزیره قشم