نماینده ویژه رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی: تمکین تمام دستگاه های دولتی به قانون اداره مناطق آزاد، بخشی از مشکلات منطقه را حل می کند