با امضای تفاهم نامه همکاری با سازمان توسعه تجارت رقم خورد؛ افزایش تعاملات خارجی مناطق آزاد / حضور روز افزون در صحنه های بین المللی صادرات و تجارت