مشاور رییس جمهور در جمع معاونان فرهنگی سازمان های مناطق آزاد تاکید کرد؛ پیوست فرهنگی در مناطق آزاد امری لازم الاجراست