مشاور رئیس جمهور در نشست شوراي اداري منطقه آزاد ماكو مطرح كرد؛ منطقه آزاد ماکو بايد محور توسعه اقتصاد ملی باشد / مدیران مناطق آزاد نگاه فرا منطقه ای داشته باشند