مشاور رییس‌جمهور: منطقه آزاد تجاری منشا توسعه قصرشیرین و استان کرمانشاه است