نشست ستاد مرکزی هماهنگی اربعین حسینی در مناطق آزاد برگزار شد